Makalenin bağlı olduğu kategori: " marka" Kategori

  • Saat

    M.Ö 4000 yıllarına kadar saat üretiminin ilk örneklerine değinilir. O dönemlerde güneş, kum ve su..