Makalenin bağlı olduğu kategori: " Reset The Net" Kategori

  • İnterneti yeniden başlat!

    PRISM skandalının yıldönümünde İnternet kullanıcıları interneti güvenli kullanma çağrısı yapıyor. Snowden’ın sızıntıları ile patlayan PRISM..