“Yeni bir insan türü evrilecek”

İnsanoğlunun yakın gelecekte hızlı yaşayıp erken ölmek yerine yavaş yaşayıp geç öleceği ve uzun vadede günümüzdekinden tamamıyla farklı bir insan türünün evrileceği iddia ediliyor. Evrilmiş toplum daha entellektüel, adaletli ve verimli olacak..

Belçikalı bilim insanlarının oluşturduğu Küresel Beyin Kurumu uzmanlarından Cadell Last, önümüdeki yıllarda insanoğlunun temel bir evrimsel dönüşüme uğrayacağını öne sürdü.,
evrim

Last, 2050 yılına kadar hızla gelişen teknolojinin ve doğal seleksiyonun bir sonucu olarak günümüzdekinden tamamen farklı bir insan türünün evrileceği düşünülüyor. Tahminlere göre, günlük işlerinin neredeyse tamamını robotlarla karşılayacak olan evrilmiş toplum, günümüz toplumundan daha entellektüel, adaletli ve verimli olacak.

DailyMail’de yayımlanan habere göre, araştırmalar bu dönüşümün yavaş yavaş başladığını gösteriyor. Uzmanlar, İngiltere’deki kadınların ilk çocuklarına sahip olma yaşının ortalama 29.8’e yükseldiğini belirtirken, ABD’de de otuzbeş yaş üstü kadınların çocuk doğurma oranının yüzde 15’e çıktığını ekliyor.

Kaynak:Rusyanı Sesi

Paylaş