Telefonlara ek vergiye ilk tepki!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin bazı bilişim ürünlerine zam geleceğini açıklamasına ilk tepki TÜBİSAD’dan geldi. Derneğe göre ek vergi ekonomik büyümeyi engeller.
Önümüzdeki aylarda elektronik ürünlere ek vergi getirilmesi gündemde

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Temmuz ayı başında önümüzdeki birkaç ay içinde bilgisayar ve cep telefonu gibi ithal edilen bazı elektronik ürünlere ek vergi getireceğini açıklamıştı. Bu açıklamaya ilk tepki Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD’tan geldi. TÜBİSAD yaptığı açıklamada sektörde hali hazırda ağır bir vergi yükü olduğuna dikkat çekildi. Getirilecek olan ek vergilerin bilişim ürünlerinin fiyatını yükselteceğini ifade edilen açıklamada, ‘bu durumun da gerek ekonomik gerekse de bilgi toplumuna dönüşüm hedefleri bakımından gelişimin önünde önemli bir engel oluşturacağı açıktır’ denildi.

cep-telefonuna-vergi-2015

TÜBİSAD’ın açıklamasının tam metni:

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin 2 Temmuz 2015 tarihinde yapmış olduğu önümüzdeki bir ay içinde cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlere ek vergi geleceğine ilişkin açıklaması Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD tarafından değerlendirildi.

Ülkemizin bilişim ve iletişim teknolojileri sektörünün gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin, sektörde uygulanan ağır vergi yükü olduğu açıktır. Özellikle bilgisayar ve iletişim donanım ekipmanlarına uygulanması düşünülen ek vergi yükünün, bilişim ürünlerinin genel olarak fiyatını yükselteceği; dolayısıyla kullanım ve erişim oranlarını ciddi bir şekilde düşüreceği bir gerçektir. Bu durumun da gerek ekonomik gerekse de bilgi toplumuna dönüşüm hedefleri bakımından gelişimin önünde önemli bir engel oluşturacağı açıktır.

Bilişim sektörünün gelişmesi, yalnızca bilişim sektörüne değil tüm ülke ekonomisinin gelişmesine önemli ölçüde etki etmektedir. TÜBİSAD olarak yaptığımız kapsamlı çalışmalarda, Bilgi ve İletişim sektörünün GSMH icindeki payının artmasının, ülke ekonomisinin büyümesine yaklaşık 1.6’lık bir çarpan etkisi ile fayda sağladığı bir gerçektir. Bilişim teknolojilerinin üretimi ve kullanımı 1990’lardan itibaren yaygınlaşarak ülkelerin büyüme oranlarına önemli katkılar yapmaya başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde bu etki gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksektir. Söz konusu etki göz önüne alındığında ülkemizin ekonomik büyümesinin hızlanabilmesi için bilişim sektörü üzerindeki olası ek vergi yükünün kesinlikle uygulanmaması ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün ekonominin tüm diğer alt sektörleri için bir kaldıraç gücü oluşturan stratejik bir sektör olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.

TÜBİSAD Bilişim sektöründe, özellikle yazılım ve katma değerli bilişim ürünleri üretiminde yerli üretimin önemine inanmakta ve bunu her platformda desteklemektedir. TÜBİSAD bu ek vergilendirmeye dayalı koruyucu tedbirlerin ve politikaların terk edilmesi ve bunun yerine sektörün gelişmesini sağlayacak önlemlerin alınması için tüm ilgili aktörlere çağrı yapmaktadır. Bu kapsamda TUBİSAD bilişim sektörü üzerindeki vergilerin artırılarak değil, özellikle yerli üretime ve ihracata yönelik desteklerin ve teşviklerin arttırılarak sektörün büyümesinin sağlanması ve bu yolla gelişen sektörün yeni iş alanları ve potansiyeller yaratarak vergi gelirlerini arttıracağı inancını taşımaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Niçin getiriliyor?

İthal edilen elektronik cihazlara ek verginin amacı yerli üretimi teşvik etmek ve Türkiye’deki üretilen cihazlar lehine pozitif bir ayrımcılık sağlamak. Türkiye’de elektronik cihazlarda (özellikle cep telefonu alanında) yerli üretim çalışmaları yapan birçok firma bulunuyor. Firmaların temel şikayet noktası ise yerli üretimin maliyetli olması ve ithal ürünler karşısında rekabet edememeleri.(Al Jazeera)

Share