Piller artık çöpe gitmiyor

Türkiye’de, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından 2005-2010 yıllarında yaklaşık bin 500 ton atık pil toplandı.

Ankara- TAP Derneği Proje Sorumlusu Çevre Mühendisi Elif Kara, atık pillerin çöpe atılamayacak kadar değerli olduğunu söyledi. Avrupa’da atık pillerin toplanmasına öncülük eden Avusturya’nın, toplama işlemine 1992 yılında başladığını belirten Kara, bu ülkeyi İsveç, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’nın takip ettiğini bildirdi.

2005-2010 yıllarında yaklaşık bin 500 ton atık pil toplandı.

2005-2010 yıllarında yaklaşık bin 500 ton atık pil toplandı.

Kara, 2007 yılında en yüksek atık pil toplama oranının 14 bin tonla Almanya ve 10 bin 400 tonla Fransa’nın yakaladığını kaydederek, şöyle konuştu: ”Bu iki ülkenin nüfus yoğunluğu göz önünde tutulmalıdır. Buna karşılık oldukça iyi bir toplama organizasyonuna sahip, ancak nüfus yoğunluğu daha düşük olan Hollanda ve Belçika’da toplama miktarlarının 2006 yılı itibariyle 2 bin 800-3 bin ton civarında olduğu rapor edilmiştir. Diğer taraftan, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi ülkeler atık pil toplama organizasyonlarını daha sonra kurduklarından toplama oranları bugün için oldukça düşüktür.”

Türkiye’de Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını ve 1 Ocak 2005’te yürürlüğe girdiğini dile getiren Kara, dernek olarak 2005-2010 yıllarında yaklaşık bin 500 ton atık pil topladıklarını, bunun 414 tonunun 2010 yılına ait olduğunu belirtti.

Atık pil toplama yaşam biçimi haline gelmeli

Kara, toplanan pil miktarlarının, yıllar itibariyle artış gösterdiğini ifade ederek, ülke çapında bilinçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Çeşitli illerde atık pil toplama kampanyaları düzenlediklerini ve okullarda eğitim çalışmaları yürüttüklerini anlatan Kara, dernek olarak hazırladıkları reklam filminin de televizyonlarda yayınlandığını, gazete ilanlarının da hazırlandığını dile getirdi.

Kara, bütün bu çalışmalara rağmen toplanan atık pil miktarından henüz istenilen seviyeye ulaşamadıklarını ifade ederek, atık pil toplamanın bir yaşam biçimi haline gelene kadar dernek olarak bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Türkiye’de taşınabilir türde pillerin üretiminin yapılmadığını, talebin tamamının ithalat yoluyla karşılandığını vurgulayan Kara, ithal edilen pillerin yaklaşık yüzde 85’inin şarjsız türde olduğunu kaydetti.

400’ü aşkın belediye ile işbirliği

Kara, dernek olarak bakanlığın verdiği yetkiler doğrultusunda 400’ü aşkın belediye ile imzaladıkları protokoller çerçevesinde işbirliği çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Belediyelerin dışında, sivil toplum kuruluşları, zincir marketler, tekno marketler, kamu kurumlarıyla da işbirliği protokolleri imzaladıklarını kaydeden Kara, atık pil toplama kutularını, başta ilköğretim okulları olmak üzere eczaneler, hastaneler, oteller, kamu kurumları ve muhtarlıklara yerleştirdiklerini anlattı.

Atık pil çöp değildir

Atık pillerin çöp olmadığına dikkati çeken Kara, şunları kaydetti: ”Kullanım süresi dolan, yani atık pil halini alan piller çöpe atıldığında, içerdikleri metaller toprağa karışarak çevreye zararlı hale gelir. Aslında pil, geri kazanılabilen bir tüketim ürünüdür. Çöp yerine atık pil kutularına attığımız piller, yurt dışındaki geri kazanım tesislerinde (sadece şarj edilebilen piller gönderilmektedir. Yeniden işlenerek çatal bıçaktan saate, cep telefonundan kaleme kadar birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılır. Yer küremizdeki doğal kaynakların verimli kullanımına bir değer katmaktadır.”

Share