ADSL İçin Sabit Hat Zorunluluğu Kalkıyor

ADSL İçin Sabit Hat Zorunluluğu Kalkıyor

ADSL İçin Sabit Hat Zorunluluğu Kalkıyor

Türk Telekom, Konya Tüketici Mahkemesi’nin tüketiciler lehine aldığı bir karardan dolayı, sabit hat ve ADSL hizmetini ayrı paketlerde sunacak.

Bir ADSL kullanıcısının 2007 tarihinde Konya Tüketici Mahkemesi’ne yaptığı bir başvuru, kullanıcı lehine sonuçlandı. Konusu geçen tüketici, Selçuklu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne (TSHH), ADSL’den sabit telefon hattı olmadan da faydalanabilmek talebiyle başvuruda bulundu. TSHH ise, Ekim 2007 tarihinde, telefon hattı iptal edilerek, ADSL hizmeti sunulabilmesine karar verdi. Böylece talebi yerinde bulduğunu onaylamış oldu.

Türk Telekom, Konya tüketici Mahkemesi’ne bu kararın iptali için başvuruda bulunmuştu. Ancak, Mahkeme’nin Mayıs 2009 tarihinde aldığı bir kararla, bu başvuru reddedilmişti. Mahkemenin gerekçe olarak, sabit telefon hizmeti olmadan da ADSL kullanımının sağlanması konusunda teknik engel bulunmadığı ve bu durumun bilirkişi raporunda belirtildiği gösterildi. Ayrıca, dünyadaki farklı ülkelerde ADSL hizmetinin, sabit hattan bağımsız olarak verilebildiği ve Telekom altyapısının da bu sistemi oluşturabileceği belirtildi.

Mahkemenin aldığı karar gereğince: Tüketicilerin internet ve telefon hizmetlerini ayrı ayrı kullanabileceği, sabit telefon hizmeti alınmadan da internetten faydalanılabileceği, tüketicinin istediği hizmeti alma konusunda özgür olması gerektiği, Telekomünikasyon kurumunun, maliyeti yüksek olsa bile, ayrı ayrı paketlerle kullanıcılara seçenekler sunmaları gerektiği, tüketicinin bu paketlerden istediğini seçebilmesi gerektiği ve TSHH kararı iptali talebinin de reddedilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Konya Tüketici Mahkemesi’nin aldığı bu karar, ADSL kullanıcılarının oldukça fazla yakındığı bir konu üzerine, tüketicilerin lehine karar vermesi şeklinde sonuçlandı.

Önceleri Türk Telekom tarafından, ADSL hat ücretlerine karşı hukuksuz bir uygulama yürütmesinin, bu karar ile artık bir son bulacağını belirten Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkan Yardımcısı, Telekom’un bugüne kadar sadece sabit ücretlerden elde ettiği tutarın yaklaşık olarak yılda 1 milyar TL’yi bulduğunu belirtti. Bu kazançtan vazgeçmek istemeyen Türk Telekom’un bu yüzden böyle bir uygulamayı bugüne kadar yürütmekte olduğunu belirtti.

Konya Tüketici Mahkemesi tarafından tüketici lehine alınan kararın yanı sıra, Rekabet Kurulu tarafından da Türk Telekom’un, sabit hat zorunluluğu olmadan ADSL tarifesini üç ay gibi bir zaman dilimi içerisinde başlatma zorunluluğu belirtilmiştir.

Share