İnterneti kesmenin maliyeti

İnterneti kesmenin sonu

Bir ülkenin sadece birkaç gün için interneti komple uçurması bakın geride nasıl bir fatura bırakıyor.

Mısır hükümetinin ülkenin internetini beş gün engellemesi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne göre (OECD) ulusal ekonomiye 90 milyon dolara mal oldu.

İnterneti kesmenin sonu

İnterneti kesmenin sonu

Paris tabanlı kuruluş, Mısır’daki internet hizmetlerinin Mısır’ın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3-4 civarında bir bölümünü temsil ettiğini ve günlük kaybın yaklaşık 18 milyon dolar olduğunu söyledi.

Mısırdaki internet yasağını Çarşamba günü kaldırılmıştı, ancak bunun neden olduğu gerçek kayıp daha sonraları ortaya çıkabilir. Mısır hükümeti, telekomünikasyon bağlantılarını iptal ederek yerli ve uluslararası firmalarla olan bağlantıyı sekteye uğratmıştı. Bunun sonucunda OECD Mısır’ı “yabancı şirketlerin ilgisini çekmek ve bağlantının güvenilir kalacağı güvencesini vermek ileride çok daha zor olabilir.” sözleriyle uyarmıştı.

Share