Az su tüketenler dikkat!

Fransız bilimadamlarının yaptığı araştırma az su tüketen kişilerde yüksek kan şekeri sorunu görülme oranının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Fransız ulusal araştırma kurumu INSERM’den Lise Bankir başkanlığındaki bir grup Fransız bilimadamının yaptığı araştırma, günde yaklaşık iki bardak veya daha az miktarda su tüketen erişkinlerde yüksek kan şekeri sorununun görülme oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Az su tüketen kişilerde yüksek kan şekeri sorunu görülme oranı daha yüksek.

Az su tüketen kişilerde yüksek kan şekeri sorunu görülme oranı daha yüksek

Kandaki şeker seviyeleri diyabet tanımına girecek oranda yüksek olmayan kişiler tıpta, diyabet geçirme tehlikesi yüksek olan kişileri tanımlamak için kullanılan ”diyabet öncesi” grup olarak adlandırılıyor.

Bilimadamları, yaşları 30 ile 65 arasında değişen 3615 erişkin Fransız üzerinde 9 yıllık bir devreyi kapsayan araştırmanın, su tüketimi düşük olan kişilerde kan şekeri sorununa rastlandığını göstermekle beraber, daha fazla su tüketmenin yüksek kan şekeri riskini azaltıp azaltmadığı konusuna açıklık getirmediğine işaret etti.

Araştırmaya katılan kişiler arasında, günde yarım litreden (yaklaşık 2 bardak) daha az su içtiğini belirten yaklaşık yüzde 19’luk gruptan 565 kişide geçen 9 yıl içinde yüksek kan şekerine, 202 kişi de ise tip 2 diyabet hastalığına rastlandı. Günde en az yarım litre su içtiğini söyleyen kişilerde yüksek kan şekerine rastlanma oranı ise diğer gruptakilere kıyasla yüzde 28 daha düşük çıktı.

Araştırmacılar buna karşın araştırmanın su tüketimi ile diyabet arasında güçlü bir istatistiki bağ olduğunu ortaya koymadığına dikkati çekti.

Araştırmada, yüksek kan seviyelerinin kişilerin su yerine, kilo almaya ve kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açacak şekerli içecekleri tüketmesiyle açıklanabileceğini düşünen araştırmacıların, kişilerdeki şekerli içeceklerle alkol tüketiminin yanı sıra bu kişilerin araştırmanın başındaki vücut ağırlıkları, beyan ettikleri egzersiz seviyeleri ve diğer sağlık faktörlerini de dikkate almalarına rağmen az su tüketimi ile yüksek kan şekeri seviyeleri arasında belirlenen bağlantıda bir değişiklik gözlenmediği bildirildi.

Biyoloji bilimine dayalı olarak, su tüketimiyle kan şekerinin yükselmesi arasında bir bağ bulunmasının akla yakın olduğunu belirten Bankir, vücutta su tutulmasını düzenleyen, hipofiz arka bezinin salgıladığı bir hormon olan antidiüretik adı da verilen vazopresin hormonunun az su tüketimiyle kandaki şeker oranlarının yükselmesi arasındaki bağı açıklayabileceğini kaydetti.

Susuz kalınması durumunda vazopresin seviyelerinin artmasının böbreklerin vücuttaki suyu tutmasına yol açtığını anlatan Bankir, yaptıkları araştırmanın vazopresin hormonunun seviyesinin yükselmesinin aynı zamanda kan şekeri oranlarını da artırdığını gösterdiğine dikkati çekti.

Bunun vücutta glukoz (şeker) üretiminden sorumlu karaciğerde vazopresin reseptörlerinin bulunmasıyla açıklanabileceğini anlatan Bankir, bir araştırmada vücutlarına vazopresin hormonu şırınga edilen sağlıklı kişilerin kan şekerlerinde geçici ani artışlar meydana geldiğinin gözlemlendiğini belirtti.

Bankir, ”Araştırmadaki bulgularımızla bağlantılı neden-sonuç ilişkisine açıklık getirebilecek iyi tezler var ancak bu bir kanıt değil” dedi.

Share