Bu toplulukta kanserden iz yok

Bu toplulukta kanserden iz yok

Ekvador’da yaşayan kısa boylu bir topluluğun, kansere ve şekere yakalanmadığı belirlendi.
Ekvador’da yerleşim birimlerinden uzakta yaşayan kısa boylu bir topluluğun, kansere ve şeker hastalığına yakalanmadığı belirlendi.

Bilim adamları, And dağlarının eteklerinde yaşayan kısa boylu yüz kadar kişi ile bu kişilerin normal boya sahip 1600 aile bireyini 22 yıl boyunca izledi.

Bu toplulukta kanserden iz yok

Bu toplulukta kanserden iz yok

Büyüme hormonu bozukluğu olarak bilinen, halk dilinde “cücelik” olarak tanımlanan, kalıtımsal Laron sendromu hastası olan bu kişilerde 22 yıl boyunca hiç şeker hastalığına rastlanmazken, sadece bir kişinin kansere yakalandığı ve iyileştiği görüldü.

Aynı toplulukta yaşayan normal boyluların yüzde 5’inin şeker hastalığına, yüzde 17’sinin kansere yakalandığı belirlendi.

Araştırmacılar, genetik ve çevresel risklerin aynı olması nedeniyle büyüme hormonunun bu hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynuyor olabileceğini belirtti.

Ancak bu bağışıklığa rağmen, her iki gruptakilerin yaşam süresinin aynı olduğunu gören bilim adamları, kazalar, aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımının Laron sendromluların başlıca ölüm nedeni olduğuna dikkati çekti.

Araştırma Amerikan “Science Translational Medicine” dergisinde yayımlandı.

Share