Büyük kongre İstanbul’da

Tüm dünyadan 8 bin hekim, bilim adamı ve sağlık görevlisi allerji için toplanıyor

Avrupa Allerji Ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)’nin 30. yıllık kongresi İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Büyük kongre İstanbul'da

Büyük kongre İstanbul'da

EAACI 2011 tüm dünyadan yaklaşık 8.000 hekim, bilim adamı ve sağlık görevlisini bir araya getirecek.

Bu kongrede, çağımızın en sık görülen kronik hastalığı olan astım yanında allerjik rinit, besin allerjileri, ilaç alerjileri, anafilaksi, egzama, ürtiker, anjioödem, gastrointestinal allerjiler, immünoterapi, immün yetmezlikler, temel allerji ve immünoloji konuları çeşitli yönleriyle ele alınacak. Kongreye, alanında araştırmaları yayınlanmış dünyanın önde gelen bilim insanları konuşmacı olarak katılacak ve yapılan araştırmaların yanı sıra tedavi yöntemleri, önleyici çalışmalar konusunda gelişmelerde paylaşılacak.

Beş gün sürecek kongre boyunca, pratisyenlere ve aile hekimlerine yönelik günlük kurslarda yer alacak. Pratisyenler, aile hekimleri ve hemşirelere yönelik tam gün sürecek kurslarda temel alerjik hastalıklarda pratik yönleriyle ele alınacak.

Kongre süresince Basın Toplantıları düzenlenecektir. Basın mensupları alerji ve immünoloji alanında dünyanın önde gelen uzmanları ile bir araya gelme ve onlardan bilgi alma olanağına sahip olacak.

Share