İkizler aynı sınıfta olmamalı

Tek yumurta ikizlerinin 1. sınıftan 5. sınıfa kadar farklı sınıflarda okutulmaları gerektiği belirtildi.

Uzman Psikolog Sinem Şahin, tek yumurta ikizlerinin ilköğretim 1. sınıftan 5. sınıfa kadar aynı okulda ama farklı sınıflarda okutulmaları gerektiğini belirterek, ”Aynı sınıfta olmaları çekinik kardeşin girişkenin kanatlarının altına sığınıp, sosyalliğinin zayıf kalmasına, kendi yeteneklerini ortaya koyamamasına sebep olurken, sınıfta karşılaşacakları kıyaslamalar da öz güvenlerinde zedelenmelere yol açabilir” dedi.

ikizler aynı sınıfta olmamalı

ikizler aynı sınıfta olmamalı

Şahin, yaptığı açıklamada, ikiz gebeliklere eskiye oranla daha sık rastlandığını belirterek, bunun en büyük etkenlerinden birinin tüp bebek gibi yardımla üreme yöntemlerinin sayısındaki artış olduğunu kaydetti.

Bu tür yöntemlerin çoğul gebeliği, özellikle de çift yumurta ikizi doğumlarını artırdığını ifade eden Şahin, ”Tek yumurta ikizlerinin çok daha nadir olduğu görülmektedir. İkiz doğumların neredeyse yüzde 75’i çift yumurta iken, sadece yüzde 25’i tek yumurta ikizidir” dedi.

Çift yumurta ikizlerinin aynı anda doğmuş olmaları dışında, ancak diğer kardeşler kadar bir benzerliğe sahip olduğuna vurgu yapan Şahin, şöyle konuştu:

”Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken ve aynı cinsiyete sahip olan ikizler, tek yumurta ikizleridir. Araştırmalar bu ikizlerin benzerliklerinin sadece fiziksel boyutta kalmayıp, zeka seviyelerinin de yüksek oranda benzer olduğunu ileri sürer. Sağlık yapılarından parmak izlerine kadar genetik anlamda birbirine çok benzeyen bu bireyler, bir de aynı aile ve çevrede büyüdüklerinde davranışsal bazı özellikler ya da olaylar karşısında verdikleri tepkiler bakımından da benzeşmeler gösterir. Ancak bu, onların kişilik yapısının birebir aynı olduğunu, aynı şeylerden hoşlanıp, aynı yeteneklere sahip olacağını göstermez.”

İLGİ VE YETENEĞE GÖRE YÖNLENDİRME

Şahin, ikizlerin birebir aynı olduğu ve anne karnını paylaşmaktan gelen güçlü bir beraberlik hisleri bulunduğu inancının Yunan mitolojisine kadar dayandığını belirterek, ”Tek yumurta ikizleri, ilk etapta insanların ilgilerini üstlerine çekebilme gibi olumlu bir imaja sahip. Ancak, madalyonun diğer tarafına baktığımızda durum o kadar da toz pembe değildir. Gözden kaçan çok önemli bir nokta, bu 2 kardeşin farklı 2 insan olduğu ve bireyselliklerinin tanınması gerekliliğidir. İkiz kardeşler, aileleri ve çevreleri tarafından 2 ayrı kimlik, karakter ve birey olarak algılanmalıdır” diye konuştu.

Bu sürecin tek yumurta ikizi kardeşler doğduğu andan itibaren başlaması gerektiğini, anne ve baba tutumunun ikizlerin sağlıklı bir ruhsal gelişime sahip olmaları açısından bunun çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

”Anne ve baba, çocuklarının farklı yetenekleri ve ilgileri olabileceğini, başarı alanlarının değişebileceğini kabul etmeli ve bunu ikizlere benimsetmelidir. Ebeveynler ve çocuklar bu konuda bilinçli olurlarsa çevrenin beklentileriyle başa çıkmaları ve kardeşlerin kendi benliklerini ortaya koymaları kolaylaşacaktır ama anne ve baba küçük yaşlardan itibaren ikiz kardeşlerden benzer başarılar ve benzer yetenekler bekler ve onları birbirleriyle kıyaslarlarsa, hem kardeşler arası kıskançlık, hem de öz güven eksiklikleri oluşacaktır. Her bir çocuğun kendine has bir gelişime sahip olduğu bilinciyle ikizlerin her biri ilgi ve yeteneğine göre desteklemeli, ayrı faaliyet alanlarına yöneltmelidir.”

Şahin, fiziksel benzerlikleri sebebiyle aynı giyindikleri zaman insanlara sevimli gelmeleri ve ebeveynlerin eşit olma kaygısını giderdiği için ikizlere küçük yaşlardan itibaren aynı kıyafetler giydirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

”Aynı kıyafetleri giymeye zorlamamaları, ikizlerin kendilerine ait zevk ve isteklerinin oluşumunda engel teşkil eder. Bu yüzden, bu konuda tercih kardeşlere bırakılmalıdır. İki çocukla da sadece ona özgü olan, kardeşinden ayrı bir zaman diliminde ilgilenilmesi, çocuğun tek başına bir varlık olarak ebeveynler için değerli olduğunun vurgulaması açısından önemlidir. Doğum günlerinde ikisi için de ayrı pasta yapmak ve ayrı albüm hazırlamak da bu vurguyu pekiştirir. Ebeveynleri tarafından sadece kendisi olduğu için sevildiğini bilen ve olduğu gibi kabul gören, bu yüzden de ikiziyle kıyaslanmalara maruz kalmamış çocuklar başta okul olmak üzere sosyal ortamlarda da başarılı ilişkiler geliştirir.”

FARKLI İNSANLARLA İLETİŞİM

Sinem Şahin, uzmanlar olarak, tek yumurta ikizlerinin okul hayatlarıyla ilgili çok yoğun sorularla karşılaştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

”İlköğretime başlarken ebeveynlerden ayrılmanın zorluğunun üstüne bir de kardeşleri birbirinden ayırmak onlara fazla ağır gelebilir. Bu yüzden ilköğretim 1. sınıfa başlarken ayrı okullarda olmaları önerilmez. İkizinin nerede ve nasıl olduğuna dair merakı, tanımadığı bir ortamda olmanın huzursuzluğu eklenince çocuğun okula alışması zor olabilir. Kardeşini teneffüste görmek onu rahatlatacaktır. Bu nedenden dolayı ilköğretim 1. sınıftan 5. sınıfa kadar ikizlerin aynı okulda ama farklı sınıflarda okutulmaları daha iyidir. Aynı sınıfta olmaları çekinik kardeşin girişken kardeşin kanatlarının altına sığınıp sosyalliğinin zayıf kalmasına, kendi yeteneklerini ortaya koyamamasına sebep olurken, sınıfta karşılaşacakları kıyaslamalar öz güvenlerinde zedelenmelere yol açabilir.”

İkizlerin birbirleri olmadan farklı insanlarla iletişim kurup, dost edinmeyi öğrenmeleri gerektiğini ifade eden Şahin, okulun bu deneyimler için ilk adımları attıkları yer olduğunu söyledi.

Şahin, ikizlerin 11 yaşından itibaren soyut düşünebilmenin getirdiği bir rahatlıkla ayrı okullarda bulunduklarında eski yıllara göre daha az tedirginlik hissettiklerini belirterek, ”Lise çağlarında ise eğer bu yaşa kadar doğru anne ve baba tutumuyla yetiştirilmişler ve okulda doğru yaklaşımla eğitilmişlerse artık ayrılık onlar için korkutucu bir durum olmaktan çıkar. Hatta ilgileri doğrultusunda bir gereklilik haline gelir. Bu aşamalı ayrılıklar onları yetişkinlik dönemine hazırlar” dedi.

Share