Mobbing intihar sebebi olabilir

Çalışanlara işyerinde uygulanan psikolojik şiddetin (mobbing) intiharlara kadar varabilecek sonuçlara yol açtığı bildirildi.

Mobbing intihar sebebi olabilir

Çalışanlara işyerinde uygulanan psikolojik şiddetin sonuçları ürkütücü olabiliyor

Adli Bilimciler Derneği, Acil Hemşireleri Derneği ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından EÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde ”Mobbing: İşyerinde Psikolojik Şiddet” konulu sempozyum düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Yard. Doç. Metin Pıçakçıefe, mobbingin ”çalışanlara yönelik fiziksel saldırılar ve saldırı tehditleri içeren davranışlar” olduğunu söyledi.

Pıçakçıefe, ”yıldırma, psikolojik şiddet” olarak da tanımlanan tanımlanan mobbingin, son yıllarda daha çok gündeme geldiğine dikkati çekerek, gelişmiş ülkelerde mobbinge karşı eşitli çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Arın Namal da mobbing söz konusuysa bir insanla oynandığını, bu oyunun tek kişilik olmadığını, oynayanların birden fazla kişi olabileceğini kaydetti. Mobbinge yol açan faktörleri organizasyon yapısı, yönetim biçimi ve ortamdaki kişiler olarak sıralayan Namal, mobbingin bedensel zararlara istifaya ve intihara neden olabildiğini vurguladı.

Gün boyu sürecek sempozyumda ”mobbing ve hukuk”, ”mobbing psikolojisi”, ”hemşirelik ve mobbing” gibi konular ele alınacak.

Share