Eğlence ve medya sektörü 18 milyara ulaşacak

Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış raporuna göre, Türkiye’de 2014 sonunda 13 milyar dolar değer ulaşacak eğlence ve medya sektörü, 2018’de ise 18 milyar doları geride bırakacak.

PwC tarafından hazırlanan ‘Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2014 -2018 Raporu’ Türkiye’de hızla büyüyen dijital alana geçişte reklamcılık sektörüne mercek tuttu. Reklam yatırımlarına önemli bir ölçüde yön veren rapora göre, eğlence ve medya sektöründe, dijitale yapılan toplam harcama, 2013 ila 2018’i kapsayan 5 yıllık süreç içinde, yılda yüzde 12,2’lik bir birleşik büyüme oranıyla (CAGR) artacak. Böylece dijital harcamalar küresel eğlence ve medya harcamalarındaki büyümenin yüzde 65’ini, yani her üç dolardan neredeyse ikisini oluşturacak.

mobil-oyun

Raporda, birçok ülkenin yanı sıra Türkiye’nin eğlence sektöründeki büyüme hızıyla ilgili öngörüler yer aldı. Eğlence ve medya sektörü büyüklüğü 2013 yılında yaklaşık 1,78 trilyon dolar iken, bu rakam Türkiye’de 12 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2014 yılı sonunda sektörün büyüklüğünün dünyada yaklaşık 1,9 trilyon dolar, Türkiye’de ise 13 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sektörün önümüzdeki 5 yıllık tahminlerini ortaya koyan rapora göre, 2018’de küresel eğlence ve medya sektörü yıllık ortalama yüzde 5 ile 2,27 trilyon dolara, Türkiye’de de yıllık ortalama yüzde 8,8 büyüme ile 18,25 milyar dolara ulaşacak.

Reklam pastası büyüyor

Raporda, dijital uygulamalarda öncü olacak reklamcılık alanında, 2018 yılında toplam reklamcılık gelirinin yüzde 33’ünün, tüketici gelirinin ise yüzde 17’sinin dijital araçlardan sağlanacağı öngörüldü.

PwC Türkiye Eğlence ve Medya Lideri Murat Çolakoğlu, “Türkiye’nin de aralarında olduğu yükselen pazarlarda, orta sınıfın güçlenmesi, eğlence ve medyada da harcamalarını da artırıyor. Bu pazarlardaki gelir fırsatlarını yakalamak için yerel koşulları ve sektörde oluşan segmentleri doğru gözlemlemek önemli. Bu nedenle yerel şirketlerin orta sınıfın yarattığı fırsatları kullanabilmek açısından avantajlı olduğunu kanısındayız. Bu bağlamda, uluslararası şirketler için en iyi yaklaşım elbette yerel ortaklarla işbirliği yapmak olacak” ifadesini kullandı.

Çin, Japonya’yı geride bırakıyor

Ülkelerin büyüme oranlarını da karşılaştıran raporda, hızlı büyüme gösteren dokuz pazarın küresel eğlence ve medya gelirini güçlendirdiği belirtildi. Çin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Türkiye, Arjantin ve Endonezya, küresel eğlence ve medya gelirinin 2009 yılında yalnızca yüzde 12,4’ünü oluştururken, 2018 yılında pazarın yüzde 21,7’sini oluşturmaları öngörülüyor. Aynı yıl, ABD’nin dünyanın en büyük eğlence ve medya pazarı olmaya devam etmesi beklenirken, listenin ikinci sırasında yer alan Japonya’nın koltuğunu Çin’e kaptıracağı öngörülüyor.

Reklamcılık sektöründe taşlar yerinden oynuyor

Mobil internet yaygınlaşma oranının 2018’de yüzde 55’e ulaşacağını öngören raporda, toplam reklamcılık gelirleri içinde dijital reklamcılığın payının da yüzde 33’e yükseleceği öngörüldü. 2009 yılında bu oran sadece yüzde 14 civarında kalıyordu.

İnternet reklamcılığının ise yıllık yüzde 10,7’lik büyüme oranıyla sektörün dinamiklerini değiştireceğine dikkat çekilen raporda, 2018’de internet reklamcılığının TV reklamcılığının yerini almaya hazır hale geleceği vurgulandı. Böylece, 2009 yılında TV reklamcılığının yarısı paya sahip olan internet reklamcılığı dengeleri tamamen değiştirmiş olacak. 2018 yılına gelindiğinde ise, internet reklamcılığı TV reklamcılığının yalnızca 20 milyar dolar gerisinde kalacak. Özellikle de mobil internet reklamcılığındaki önemli kazanımların yıllık yüzde 21,5 birleşik büyüme oranıyla elde edileceği öngörülüyor.

Kaynak: Al Jazeera

Share