Sansür 22 Kasım’da geliyor

”İnternet sansürünün kurumsallaşmasına sadece 22 gün kaldı ve kimseden çıt yok.”
Sansür 22 Kasım’da geliyor Akşam gazetesi yazarı Yurtsan Atakan, 22 Kasım’a geçilecek uygulamaya dikkat çekti İşte Atakan’ın yazısı:

İnternet sansürünün kurumsallaşmasına sadece 22 gün kaldı ve kimseden çıt yok. Oysa başlatılacak olan sansür uygulamasına demokratından cumhuriyetçisine, liberalinden sosyalistine kadar totaliteristlerden başka herkesin şiddetle karşı çıkması gerekiyor.

Sansür 22 Kasım'da geliyor

Sansür 22 Kasım'da geliyor

Ne yazık ki medya tam tersine sansürcülerin ninnilerine borazancıbaşılık yapıyor. Sansür uygulamasını şirin göstermeye, aklamaya çalışan demagojilerin sözcülüğünü üstleniyor. Ortaya attıkları her propaganda enformasyonunu sorgulamadan aynen yayınlıyor.

22 Kasım’da başlatılacak uygulamanın ‘Temiz İnternet’ten, basit bir filtrelemeden, halka ücretsiz hizmetten, çocukları ve aileleri korumaktan ibaret olmadığı apaçık ama daha da açık olmaya çalışalım:

Sansür zaten var

22 Kasım’da başlatılacak uygulamayla bir şeyin değişmeyeceği, sadece arzu edilen abonelere temiz İnternet seçeneği getirileceği açıklamaları tam bir masaldan ibaret. Türkiye’de on binlerce site hiçbir yargı kararı olmaksızın, bir devlet kurumunun keyfi kararlarlarıyla şu anda zaten sansürlenmekte. 22 Mayıs’ta başlatılacak uygulama doğrudur, bu açıdan bir şey değiştirmeyecek çünkü sansür zaten var ama mevcut sansürü daha da kurumsallaştıracak.

Tek tuşla sansür altyapısı

22 Kasım’da başlatılacak uygulamanın mevcut sansür uygulamasına getireceği yenilik, sansürü merkezi bir teknolojik altyapıya kavuşturması. 22 Mayıs’ta devreye sokulacak sansür altyapısı sayesinde devlet, gerek duyduğu zamanlarda istediği siteyi istediği gibi kolayca sansürleme olanağına sahip olacak.
Bugün çocuklara zararlı ya da devletin uygun gördüğü aile örf ve adetlerine aykırı sitelere sansür uygulamayı sağlayan altyapı, ilerleyen günlerde devlet tarafından istendiği takdirde Facebook’un, Twitter’ın, Google’ın kısacası her türlü sitenin sansürlenmesinde kullanılabilecek.

Vatandaş seçecek masalı

Başlatılacak uygulama kimseye bir zorlama getirmiyor, isteyen vatandaş istediği filtre paketini seçecek, istemeyen seçmeyecek söylemiyle uygulamanın demokratik bir yapıya sahip olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılıyor. Uygulamanın bir sansür uygulaması değil, vatandaş seçimine bağlı bir filtre paketi seçiminden ibaret olduğu telkini yapılıyor. Medyadaki sessizliğe bakılırsa bu propaganda başarılı da oluyor.
Oysa 22 Kasım’da başlatılacak uygulama katıksız bir devlet sansürü. Siyaset Bilimi derslerinde devlet sansürüne örnek olarak bile okutulabilir. Devlet sansürü çünkü erişimin hangi siteye engelleneceğine bir devlet kurumu karar veriyor. Üstelik yargısız, infazsız…

Ücretsiz hizmet masalı

22 Kasım sansürünün ardına saklandığı bir başka masal ise uygulamanın ücretsiz bir hizmet olduğu… Oysa uygulama ile İnternet erişim sağlayıcısı şirketler sansür altyapısını kendi öz kaynaklarıyla kurma yükümlülüğündeler. Sansür altyapısını kurmak için gereken yatırım maliyeti şirketlere gökten yağmayacağına göre, İnternet erişim sağlayıcıları yatırım ve sonrasındaki işletme maliyetini eninde sonunda abonelerine yansıtacaklar. İşin liberalizme en aykırı yanı ise sansür altyapısı maliyetinin sansür paketini istemeyen abonelere de, sansüre gönüllü abonelerle aynı oranda yansıtılacak olması.

Share