Şempanzeyle ortak yönümüz

Şempanzeyle ortak yönümüz

Bilimadamlarının araştırmasına göre, şempanzeler de aynı eğilimi

gösteriyor.

İspanyol bilimadamlarının araştırmasına göre, cisimleri tutmak veya
yakalamak için sağ eli kullanmayı tercih etmek sadece insanlara özgü değil,
şempanzeler de aynı eğilimi gösteriyor.

Katalonya İnsan Paleoekoloji ve Sosyal Evrim Enstitüsü (IPHES) tarafından
yapılan ve “American Journal of Primatology” dergisinde yayımlanan
araştırmada, bilimadamları, sağ eli kullanma tercihinin sadece insanlara
özgü olmadığının altını çizdiler.

Bilimadamlarının araştırmasına göre, şempanzeler de aynı eğilimi gösteriyor.

Bilimadamlarının araştırmasına göre, şempanzeler de aynı eğilimi gösteriyor.

İspanya ve Zambiya’daki hayvanat bahçelerinde ve ulusal parklarda yaşayan
114 şempanzenin davranışlarının incelendiği araştırmada, şempanzeler bir
elleriyle bir tüpü tutarak, içinde bulunan besini parmakları veya alet
yardımıyla dışarı çıkarmaya çalıştılar.

Deneyin iki elin eşgüdümünü gerektiren görevler üzerinde yoğunlaştığını ve
şempanzelerin bu tüp içindeki yemeği elde etmek için sağ ellerini
kullanmayı tercih ettiklerinin ortaya çıktığını belirten araştırmacılar, bu
özelliğin şimdiye dek, iki elin eşgüdümünü gerektiren karmaşık faaliyetleri
yerine getirmeye olanak sağlayan insan beyninin asimetrisi dolayısıyla
sadece insana özgü olduğunun düşünüldüğüne işaret ettiler.

İspanyol araştırmacılar, ayrıca, erkek ve kadınlarda olduğu gibi, dişi
şempanzelerin de erkek şempanzelerden daha çok sağ ellerini kullandıklarını
tespit ederek, bu durumun, şempanzelerde de genetik veya hormonal
faktörlerin beynin çalışmasını etkilediğini gösterdiğini belirttiler.

IPHES, araştırmasının sonucu olarak makalede, “Bu araştırmayı yapan ekip
için, homosapienler, şempanzeler ve insanların benzer beyinsel çalışmaları
bulunuyor” diye yazdı.

Share