Yerçekimini ölçen dünya haritası

Profesör Reiner Rummel, ”Varsayımsal bir yüzey” oluşturduklarını söylüyor:’Bu yüzeyin herhangi bir noktasına bir top bıraktığınızı farzedin, olduğu yerde kalacaktır.

Yerçekimini ölçen dünya haritası

Yerçekimini ölçen dünya haritası

Araştırmacılar, bu ideal yüzeyi belirledikten sonra, dünyanın hangi bölgelerinin ”altta’, hangilerinin ”üstte” kaldığını hesaplıyor.

Dünya, hafif yassı bir küreye benzeyen elipsoid şeklinde. İzlanda ve çevresinde bu elipsoidin yaklaşık 80 metre yukarısından geçen yerçekimsel yüzey, Hint Okyanusu’nda da ise 100 metre aşağıya denk düşüyor.

Haritada kırmızı renkler ortalama yerçekimi yüzeyinin üstünde, mavi renkler ise altında kalan bölgeleri işaret ediyor.

Share